ඕපනායක අඩක් නිමකළ නිවසක් විකිණීමට

For sale by Sell Fast | Godakawela | Sihina Mobile MEMBER20 Nov 4:46 pmPelmadulla, Ratnapura

Rs 1,700,000

Negotiable


Colombo - Badulla ප්‍රධාන පාරට ආසන්නයෙන් ඕපනායක (හුනුවල නව ගම්මානයෙන්) අඩක් නිමකළ
නිවස

ජලය/විදුලිය/පහසුකම්
ඉතාමත් ඉක්මනින්ම විකිණීමට.
වැඩි විස්තර සදහා කතාකරන්න,පරික්ෂා කිරීමට පැමිණෙන්න.
හුනුවල
ඕපනායක


Address:
නව ගම්මානය,Hunuwala,Openayake
Beds:
2
Baths:
1
House size:
5,989.0 sqft
Land size:
22.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776563966

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Godakawela | Sihina Mobile

Authorized ikman.lk agent in Godakawela


Share this ad