ඔබගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගැනීමට අවශ්‍යද ?

For sale by Indika Jayasena10 Sep 11:39 amGampaha, Gampaha


ඔබ සුළු හෝ මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්ත හිමිකරුවෙක්ද ??
විදේශ ඇනවුම් සොයමින් සිටිනවාද ???
ඔබගේ ව්‍යාපාරය වෙත විදේශ වෙළඳ පොළ විවර කර දීමට අප සුදානම් ...
ඇඟලුම් , සපත්තු , තේ , රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන , ග්ලවුස් , මැණික් , අහාර පාන , පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත කරුවන් සඳහා .
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න :


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0714584555

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad