නයිවලින් නිවසක්උ ඩුගම,නයිවල.

For sale by Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers MEMBER30 Sep 10:50 pmGampaha, Gampaha

Rs 7,500,000

Negotiable


මිලගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**** * අන්තර්ජාල දැන්වීමිකරණයේ බලයලත් දැන්වීම් නියෝජිතයන් අතර මේ වන විට ඉතා ඉහල මට්ටමක සිටින අප මේ තුලින් ඉතා උසස් කීර්තිනාමයක් දිනා සිටින ආයතනයකි. එබැවින් අප හරහා ඔබගේ අන්තර්ජාල දැන්වීම ඉතා කාර්යක්ෂමව හා ඉක්මනින් පළ කරවා ගැනීමේදී දකුණු පස ඉහල කෙලවරේ ඇති Sell Fast / Modeena Computers link එක මත click කර අපගේ දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් අප හා ඔබට ඉතා ඉක්මනින් සම්බන්ධ විය හැක *****
Like US:-https://www.facebook.com/ModeenaComputers.lk/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Address:
ජේතවනාවත්ත, උඩුගම,නයිවල.
Beds:
3
Baths:
2
House size:
3,000.0 sqft
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0710370568

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers

Authorized ikman.lk agent in Giriulla


Share this ad