නවීනව කාබනික ඩ්‍රගන්-ෆ්රුට් වවමු

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER16 Sep 2:47 pmColombo 1, Colombo

Rs 257

ඩ්‍රගන් ෆරුට් වගාව ආරම්බ කිරීමට ඔබට පහසු මගක් ........
ඔබත් ඩ්‍රගන් ෆරුට් වගාව ආරම්බ කිරීමට කැමැත්තකින් පසුවන්න්නේනම් අපත් සමග නොපමාව සම්බන්දවන්න.
වගාව සදහා සියලුම උපදේශන සේවාවන් , උසස් තත්වයේ පැළ ඇතුළු සියලුම කෘෂි කාර්මික සේවාවන් අප ඔබට ඔබගේ ශේත්‍රයටම පැමිණ සපයනු ලැබේ.

*ඩ්රගන් ෆ්රුට් වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

වසරක් වැනි කෙටි කාලයක් තුලදී පළමු අස්වැන්න තුලින් ඉහල අදායමක් ඔබට ලබා ගත හැකි අතර මුලික වියදමද පියවා ගත හැකි වේ.
පලදාව හා ආදායම වර්ෂයෙන් වර්ෂය වැඩි වන අතර වසර 25ක් දක්වා වගාවෙන් පලදාව ලැබිය හැක.

වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න.
(උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් අප සම්බන්ද වීමට කාරුනික වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad