නවීණ කිරි දොවන මැෂිමක්

For sale by Sell fast | Rusara Creations MEMBER22 Oct 11:54 amHambantota, Hambantota

Rs 150,000

Negotiable


CIC සමාගම මගින් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වනලද ( Delaval Bosio ) පාවිච්චි නොකළ නවීණ පොර්ටබල් (තැනින් තැනට ගෙනයා හැකි ) කිරි දොවන මැෂිමක් විකිනීමට ඇත
මිළ සාකච්චා කර ගත හැක.


Report this ad

Contact

  • 0712449393
  • 0785433249

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Rusara Creations

Authorized ikman.lk agent in Piliyandala


Share this ad