නවීන දෙමහල් නිවස බදු දීමට ඇත මාතර

For rent by priyantha19 Oct 4:09 pmMatara, Matara

Rs 75,000 /month

Negotiable


මාතර නගරයේ රාහුල සුජාතා ප්‍රධාන පාසල් වලට ඉතා සමීපව පිහිටි නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත දෙමහල් නිවස තනි නිවසක් ලෙස හෝ වෙන් වෙන්ව බදු දීමට තිබේ , ඉහලමාලය කාමර 3 ක් සමග අංග සම්පුර්ණ නිවස - පහල මාලය කාමර 3 යි ( කාමර 5ක් ලෙස උවද සකස්කර ගත හැකිය ) සමග අංග සම්පුර්ණ නිවස.නිවස තුල සියලු නාන කාමරවලට .උණුවතුර පහසුකම්ද සහිතය ,පිටත සේවක වැසිකිලි හා නාන කාමර දෙක බැගින් පිහිටා ඇත .ගෘහභාණ්ඩ සහිතව හෝ රහිතව ද ලබා දිය හැකිය . ඉහල මාලය සියලු උපකරණ සහිත Gym එකකින්ද සමන්විතයි ,(කාර්යාලයකට ,ගබඩාවකට ,බෝඩිමකට ,පෙරපාසලකට උවද භාවිතා කළ හැකිය)


Address:
සරම්මුදලි මාවත ,වැලිවේරිය ,මාතර
Beds:
6
Baths:
4
House size:
3,000.0 sqft
Land size:
23.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773936222

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad