නවාතැන් පහසුකම් පාමංකඩ පාළම අසළ

For rent by beyond 1 Oct 12:15 amColombo 6, Colombo

Rs 6,000 /month

විශ්වවිද්‍යාලීය සිසුවියන් තිදෙනෙකු සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
අමතන්න.
( පාමංකඩ පාළම අසළ )

(Sharing rooms for university students - Girls - Near Pamankada)


Property type:
Portion
Features:
Private entrance
Address:
Colombo 6
Report this ad

Contact

  • 0715506869

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads