නව මාදිලියේ අඩු වියදම් සිවිලිම්

For sale by Sell Fast Gampaha MEMBER 8 Oct 1:38 pmDelgoda, Gampaha

Rs 85

නව මාදිලියේ අඩු වියදම් සිවිලිම්

අමුද්‍රව්‍ය
වැඩකුලි
ප්‍රවාහනය සමග වර්ග අඩියට RS 85/= සිට
වගකීම් සහිතයි
දුරකථන අංකය :

නොම්බර 155/1
හැළුම්මහර
දෙල්ගොඩ


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0724918616

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast Gampaha

Authorized ikman.lk Agent in Gampaha


Share this ad