නුවර එළිය කෙටි කාලීන නවාතැන් පහසුකම්

For rent by Nevil Alwis 27 Mar 7:53 amNuwara Eliya, Nuwara Eliya

Rs 10,000 /night

නුවර එළිය නගරයට ආසන්නව ලන්කාවේ උසින්ම පිහිටි ශාන්තිපුර , සුන්දර පරිසරයක පිහිටි සම්පුර්ණ නිවසම කෙටි කාලීන නවාතැන් සදහා දෙනු ලැබේ

කාමර 2,
උණු වතුර පහසුකම් සහිත නාන කාමර 2,
සාලය,
මුලුතැන්ගෙය
ආහාර පිස ගැනිමේ හා BBQ පහසුකම් ඇත

සම්පුර්ණ නිවස දිනකට Rs.10000 (උපරිම 8 දෙනෙකු සදහාය )
වැඩි කන්ඩායම් සදහා කතා කරගත හැකිය
නුවර එළිය නගරයෙ සිට විනාඩි 7 ක දුරින්


Address:
185, විහාර මාවත, ශාන්තිපුර, නුවරඑළිය
Property type:
Holiday bungalow
Report this ad

Contact

  • 0522235874
  • 0769437585
  • 0777699582

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad