නුල් 3 බෙිබි ඔිලොක් මැෂිම.

For sale by samantha prabath 1 Nov 1:21 pmKesbewa, Colombo

Rs 7,000

Negotiable


නිවසේ පාවිච්චි කරන ලද "කුමාර" වර්ගයේ නුල් 3 බෙිබි ඔිලොක් මැෂිම අනර්ඝ තත්ත්වයේ ඇත.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0712997980

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads