නුගේගොඩ නගරයට ආසන්නයේ කාමර පහසුකම්

For rent by Arete International28 Aug 8:41 pmNugegoda, Colombo

Rs 5,500 /month

Negotiable


- නුගේගොඩ නගරයට විනාඩි 05 කින් යා හැකි කාමර පහසුකම්
- රැකියාවල නියුතු මහතුන්ට
- ඇතුල්වීම පිටතින්

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Portion
Features:
Upper
Address:
28 /2, Dewala Road, Pagoda, Nugegoda.
Report this ad

Contact

  • 0115016563

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad