නත්තල් ගස්

For sale by amila 23 Nov 2:42 pmTambuttegama, Anuradhapura

Rs 7,900

Negotiable


නත්තල් ගස් උත්සව කාලය වෙනුවෙන් ඔබට අවශ්‍ය‍ය ප්‍රමානයෙන් ඇනවුමිකර ලබාගතහැක. (උස අඩි 4 සිට 10 ප්‍රමානයෙන් ඇත.) ඒයාටෙල් අංකයට පමනක් අමතන්න


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0754958869

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad