නොමිලේ - සාමාන්‍ය බල්ලන් (ගැහැණු සතුන්,)

For sale by kushan 9 Nov 8:43 amMaharagama, Colombo

Negotiable

Negotiable


සුදු සහ දුඹුරු ගැහැණු බලු පැටවුන් දෙදෙනෙක් නොමිලේ ලබා දේ.
පාරේ දමා ගිය බලු පැටවුන් වන අතර අම්මා කෙනෙක් විසින් ගෙනවිත් ඇති දැඩි කර ගනී.
සුදු බලු පැටවා spaying surgery කර ඇත.
ඇගේ නිවසේ තව බල්ලන් 5 දෙනෙක්ද වේ.
ඇයට කරන උපකාරයක් ලෙස නොමිලේ බල්ලන් බලාගන්නා ස්ථානයක් පිළිබද හෝ දැනුවත් කරන්න.


Type of animal:
Dog
Report this ad

Contact

  • 0112838505

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads