නිවසටම පැමින උගන්වනු ලැබේ.

For sale by Sampath Pradeep24 Oct 8:59 amKandy, Kandy

Rs 5,000

Negotiable


උසස් පෙළ....
භූගෝල විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව යව විෂයන් ප්‍රවීන සරසවි සිසුන් විසින් මෙහෙයවනු ලබන පාඨමාලාවකි.නිවසටම පැමින ඉගැන්වේ..පාඩම් මතක තබා ගැනීමේ රහස්,විශේෂ මනෝවිද්‍යාත්මක රහස් සමගින්...
සීමිත අවස්ථා කිහිපයක් පමනක් ඇති බැවින් ඉක්මනින් අමතන්න.
පසුගිය ළමුන් 10 දෙනා අතරින් භූගෝල විද්‍යාව - A8 B2 කි.විශේෂත්වය මොවුන් පළමු වර F,W,S,Cයන සාමාර්ථ ලැබූවන් වීමයි..ජීවිතයේ සරසවි වරම් ලැබිය හැකි එකම අවස්ථාව මඟහැරෙන්නට නොදීම ඔබේ වගකීමයි.අපි....අපේ අත් දැකීම හා කැපවීමෙන් ඔබට පාර පෙන්වන්නම්......


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0815652507
  • 0756322000

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad