නිවසක උඩුමහල කුලියට දීමට තිබේ .කඩවත

For rent by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER22 Sep 6:47 amKadawatha, Gampaha

Rs 18,000 /month

කඩවත දෙමහල් නිවසක උඩුමහල කුලියට දීමට තිබේ . කාමර 2 යි නාන කාමරය ,පැන්ට්‍රිය ,සාලය ,බැල්කනි , වර්ග අඩි 1250 ,පර්චස් 8 ,වැදගත් රැකියාවල නියතු පවුල් සඳහා


Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,250.0 sqft
Land size:
8.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0711960326

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad