නිවසක් සමඟ අගනා ඉඩමක් විකිණීමට කැකිරාව

For sale by රන්ජන් 4 Oct 12:17 pmKekirawa, Anuradhapura

Rs 80,000,000

Negotiable


අනුරාධපුර කැකිරාව මාර්ගයේ මහාඉලුක්පල්ලම, රජයේ ගොවිපල ආසන්නයේ ගොඩ ඉඩම අක්කර 15ක්ද, කුඹුරු අක්කර 35ක්ද විශාල ඉඩම ජලය, විදුලිය, පුලුල් මාර්ග සහා සාදමින් පවතින නවීන මාදිලියේ දෙමහල් නිවස විකිනීමට ඇත. සංචාරක කර්මාන්තයට හෝ කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයට ඉතා උචිත මෙම ඉඩමේ දැනට පොල්, අඹ, දොඩම් ආදිය වගා කර ඇත. මනරම් පරිසරයක පිහිටි මෙම ඉඩම වසර පුරාම ජලය ලබාගත හැකි වැව ඉඩම කෙලවරේ පිහිටා ඇත.
PP 80000


Address:
මහාඉලුක්පල්ලම
Land type:
Agricultural, Commercial, Residential
Land size:
50.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0770339784

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad