නිවසක් කුලියට

For rent by Sell Fast | Galle | DigiWorld Ad MEMBER29 Nov 8:58 amPanadura, Kalutara

Rs 15,000 /month

පානදුර කිරිබේරිය ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට ආසන්නයේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත . එළුවිල හන්දියට 800m කාමර 3, attched බාත්රූම් .

විමසන්න
රු . 15000/=


Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,200.0 sqft
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0769761330

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Galle | DigiWorld Ad

Authorized ikman.lk agent in Galle


Share this ad