නිවසක් ඉක්මනින් විකිනීමට.

For sale by chamith kumara30 Sep 3:07 pmMatara, Matara

Rs 8,000,000

Negotiable


මාතර ගල්පමුන පාලටුව, ගොඩගම අදිවේගී පිවිසුමේ සිට විනාඩි 10 කින් පිවිසිය හැකි අන්ගසම්පූර්න නිවස හා ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට.ඉඩම සාරවත් කුරුන්දු වගාවකින්ද සමන්විත අතර පොල්,ගම්මිරිස් වලින්ද සමන්විතය.නිවස ටයිල් අතුරා පවතින අතර විදුලිය, නල ජලය, ලින් ජලය, දුරකතන පහසුකම් වලින්ද අනූනය. වාහන ගාල්කිරීමට වෙනම ගරාජයක් සහ කුරුන්දු තලා පිරියම් කිරීමට වෙනම නිවසක් ද සහිතය. මනරම් පරිසරයක පිහිටි නිවසක් වන අතර ප්‍රවේශ මාර්ග සියල්ල කොන්ක්‍රීට් යොදා පිලිසකර කර පවතී .අවසාන මුරය දක්වා කුරුන්දු අස්වැන්න නෙලා ඇත .


Address:
ජය නිවස, ගල්පමුන, පාලටුව, මාතර.
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
175.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712764245

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads