නිවසක් බදු දීමට ඇත-මාතර

For rent by mahagamage18 Sep 4:07 pmMatara, Matara

Rs 13,000 /month

නිදනකාමර 3 ක් සහිත මාතර අකුරැස්ස මාර්ගයට මුහුනලා අධිවේගි පිවිසුමට මීටර 500 පමන දුරින් පිහිටි නව නිවසක උඩුමහල බදු දීමට ඇත. වාහන නැවැත්වීමට ඉඩ පහසුව හා නිස්කලංක පරිසරයක් සහිත ආරක්ෂිත නිවහනකට... කරුනාකර ප.ව. 2න් පසු අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Palatuwa, Matara
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,500.0 sqft
Land size:
15.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0714673290

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads