නිවස විකිණීමට මොරටුව

For sale by K.S.N.Fernando14 Oct 1:33 pmMoratuwa, Colombo

Rs 8,000,000

ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට
මොරටුව කොරළවැල්ලේ ගාලු පාරට නුදුරින් පර් .11ක ඉඩම සහ නිවාස විකිණීමට ඇත.


Address:
නො:-12 තිලිණි, ව් මිල්ටන් ද මැල් මාවත කොරළවැල්ල මොරටුව
Beds:
2
Baths:
1
House size:
240.0 sqft
Land size:
11.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777242233

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad