නිවස සමග ඉඩම තිස්ස කතරගම

For rent by Lasith 5 Oct 11:44 amTissamaharama, Hambantota

Rs 15,000 /month

තිස්ස කතරගම ප්‍රදාන පාරට නදුරින් පිහිටා තිබේ..ජල විදුලිය සමග මනරම් පරිසරය ඉක්මනින් විකිනීමට .හෝ කුලියට දීමට


Address:
kawantissagama thissamaharama
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,100.0 sqft
Land size:
1.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0778252138

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad