නිවස සහ ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට ..

For sale by Shan Lahiru19 Sep 2:22 pmMatara, Matara

Rs 3,000,000

Negotiable


මාතර ත0ගල්ල ප්‍රධාන පාරට නුදුරින් මිටර් 20ක් දුරින් ඇති පර්චස් 20 ක නිරවුල් ඔප්පු සහිත ඉඩමෙහි පිහිටි නිදන කාමර 03ක් , මුළුතැන් ගෙය , කෑම කාමරය සහ ආලින්දය සහිත නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත . නල ජලය , විදුලිය ද සහිත යි .
මුහුදු වෙරළට මිටර් 50 යි. බෙලිවත්ත පොදු වෙළඳ පොලට මිටර් 20යි.
රු .ලක්ෂ 30.(කතා කර ගත හැකිය )


Address:
"ලහිරු " , බෙලිවත්ත , කෝට්ටගොඩ .
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777297936

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad