නිවස හා ඉඩම ඇඹිලිපිටිය.

For sale by Ranjith Ekanayake Property MEMBER12 Nov 8:00 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 2,500,000

Negotiable


ඇඹිලිපිටිය සිට තුංකම පාරේ චන්ද්‍රිකා වැව ආසන්නයෙන් ඇත. ප්‍රධාන පාරේ සිට 100 m ක් පමණ දුරින් ඇත.ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදුසුය.ඉඩම හා නිවස ඉදිරියෙන් ප්‍රධාන පාරකි. නිවස ඉදිරියෙන් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට ඉඩ තිබේ.


Address:
තුංකම, ඇඹිලිපිටිය
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,200.0 sqft
Land size:
35.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0712242503
  • 0767213584

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad