නිවාස විකිණීමට ඇත

For sale by Chaminda12 Oct 9:04 amKataragama, Moneragala

Rs 9,500,000

Negotiable


කතරගම නව නගරයට කිලෝමීටරයක පමණ දුරින් පිහිටා ඇති මුහුණට මුහුණලා පිහිටි අංගසම්පුර්ණ නිවාස කාමර 07කින් සහ සාලයක් කුස්සියක් සහ අටච් බත්රුම් සහිතය. ඉදිරිපස අනෙක් ඉඩමේ කාමර දෙකක් සමග පර්චස් 60ක් වන ඉඩම් ඉතා ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ. මෙය පදිංචියට හෝ කතරගමට එන බැතිමතුන්ට නවාතැන් දීමටද සුදුසු වේ.


Address:
Mayilagama, Sellakatharagama Road , Kataragama
Land type:
Commercial
Land size:
60.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0777190459
  • 0775171701

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad