නිවාස ඉක්මනින් විකිණීමට---Ukuwela

For sale by Wickramathilaka Pvt Ltd MEMBER14 Nov 8:50 amUkuwela, Matale

Rs 2,800,000

Negotiable


පිරිසිදු ඔප්පු.
නිස්කලංක පරිසරය.
සියලු පහසුකම් සහිතයි.
මාතලේ නගරයට විනාඩි 10.
A9 මාර්ගයට විනාඩි 5.
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න..


Beds:
2
Baths:
1
House size:
2,300.0 sqft
Land size:
13.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0752959276
  • 0758204225

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Wickramathilaka Pvt Ltd

Property Services


Share this ad