නිසැක සරසවි ප්‍රවේශයට

For sale by RAJARATA EDUCATION CENTER12 Sep 9:29 pmAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 1,000

කලා විෂය ධාරාව යටතේ
දේශපාලන විද්‍යාව,
බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාර්ය,
ලංකා ඉතිහාසය/ඉන්දීය ඉතිහාසය
2017, 2018 සරසවි පිවිසුම් අපෙක්ෂකයින් සදහා විෂය නිර්දේශය අනුව සකස් කළ පූර්ණ නිබන්ධන මාලාව ලබා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව
වැඩි විස්තර නොමිලේ ලබා ගැනීමට ඔබගේ නම ලිපිනය පහත දුරකථන අංකයට SMS කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Textbook type:
A Level
Report this ad

Contact

  • 0712698062
  • 0725694721

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad