නිරෝගී දිවියට කාබනික කෘෂි වගාව

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER18 Nov 10:07 amNegombo, Gampaha

Rs 255

කාබනික කෘෂි කර්මකර්මාන්තයට යොමුවීමට හෝ ආරම්භ කිරීමට අදහස් කරන ඔබට ඒ සදහා යොමුවීමට අවස්ථාව ''ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම්ස්'' මගින් ලබා දී තිබේ.
ඔබගේ කාබනික වගාවේ ගුණාත්මක අස්වනු ඉහළ මිලකට අපගේ කාබනික භෝග අලවිසැල් සදහා අළෙවි කිරීමටද ඔබට අවස්ථාව සැලසී ඇත.

*කාබනික පලතුරු වගාව සදහා වන පාоශු පරීක්ෂණය
*කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත උසස් තත්වයේ පැළ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව .
*වගාවට අවශ්ය වන සියළුම කෘෂි උපදේශන සේවාවන්
*ඔබට වගාවට අවශ්ය පැල ශේත්රයටම සපයා දීම
*පැල සදහා ගන්නොරුව කෘෂිකර්ම දෙපර්තමේන්තුව/ ග්රීන් ඇග්රෝ ෆාම් මගින් වගකීමක් දරනු ලැබේ.
*ඔබගේ අස්වැන්න අප විසින්ම ඉහල මිලකට මිලදී ගනු ලැබේ.
*සියලුම කෘෂි උපදේශන, කෘෂිකාර්මික මෙවලම් හා අනෙකුත් සේවාවන් සියල්ල කෘෂීකාර්මික ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදුකෙරේ.

ශ්‍රීලංකාව තුල වූ සියළුම කෘෂි පාරිසරික කලාපයන් ආවරණය වන පරිදි ව්‍යාප්ත කරනු ලබන වගා ව්‍යපෘති සදහා සම්බන්ද වීමට ඔබත් අදම අප අමතන්න.
වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අප සමග දුරකථනන් සම්බන්ද වන්න. (උදේ 8.30 - සවස 5.00 අතර කාර්යාල වේලාවන්හිදී පමණක් දුරකථන මාර්ගයෙන් සම්බන්ද වන්න.)
පිවිසෙන්න අපගේ ෆේස් බුක් පිටුවට - Green Agro farm kandy srilanka


Report this ad

Contact

  • 0813122962
  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad