නිකවැරටිය නගරාසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්

For sale by SellFast | Creative Technologies MEMBER 3 Nov 11:38 amNikaweratiya, Kurunegala

Rs 600,000

Negotiable


Land Near Nikaweratiya, Millagoda
නිකවැරටිය නගරාසන්නයෙන් අගනා ඉඩමක්
- කුරුණෑගල - පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 700 ක දුරින් මිල්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පිහිටි නල ජලය, විදිලිය සහිත පදිංචියට සුදුසු අගනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණේ.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.
පර්චස් 40, ලක්ෂ 6


Address:
Millagoda, Nikaweratiya.
Land type:
Commercial, Residential, Other
Land size:
40.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0713914216
  • 0710757345

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Creative Technologies

Authorized ikman.lk agent in Kuliyapitiya


Share this ad