නැනෝ කාර් රථ කුලියට උවමනායි

Wanted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER28 Sep 3:01 pmKadawatha, Gampaha


බජට් සිටි ටැක්සි සඳහා නැනෝ කාර් රථ අවශ්‍ය යි . 2015 වර්ෂයේ හෝ ඊට පසුව නිෂ්පාදිත

මාසික ගාස්තුව 39000


Report this ad

Contact

  • 0770113320

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad