නැණසල ඩිප්ලෝමාව සමග ඉංග්‍රීසි

For sale by කළමනාකරු19 Sep 12:54 pmGampaha, Gampaha

Rs 12,500

ගම්පහ නැණසල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය මගින් සාමාන්‍ය පෙළ / උසස් පෙළට පෙනී සිටි සිසුන්ට හා රැකියා අපේක්ෂිතයින් (අවු 40 ට අඩු අය පමණයි) සදහාම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද මාස 06ක නැණසල පරිගණක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (NDICT) සමග ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් නොමිලේ ලබාදීමට කටයුතු සුදානම් කර අැත. පාඨමාලාව ඔක්තෝම්බර් මස මුල් සතියේ අාරම්භ කෙරෙන බැවින් මේ දිනවලදී සිසුන් ලියාපදිංචි කෙරෙන අතර අයදුම්පත් සැප් 30 ට පෙර අප මධ්‍යස්ථානයට භාර දී ලියාපදිංචි වන්න.
කළමනාකරු, නැණසල පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, සිරි සුනන්දාරාමය(ගම්පහ පන්සල), මැදගම, ගම්පහ-

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0714598163

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads