නාවලපිටිය නගර සීමාව තුල ඉඩමක් විකිණිමට

For sale by MD NETWORK14 Sep 10:42 amNawalapitiya, Kandy

Rs 55,000

Negotiable


නාවලපිටිය නගර සීමාව තුල මිටර් 1800ක් දුරින් දොලොස්බාගේ ප්රධාන මාර්ගය‍ට මායින්ව පිහිටා ඇත.
පර්චස් 23.5 ක ඉඩම නිවසක් හෝ ව්‍යපාරයක් සදහා වඩාත් සුදුසුයි.
නිරවුල් ඉඩම.
පර්චසයක් රැ 55000 සිට.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Dolosbage Rd, Kandy
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
23.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0776713186

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad