නාවාතැන් පහසුකම් මොරටුව, Katubadda

For rent by michila mahesh20 Sep 11:31 pmMoratuwa, Colombo

Rs 5,500 /month

Negotiable


මොරටුව කටුබැද්ද ප්‍රදේශයෙන් නාවාතැන් පහසුකම්
කටුබැද්ද සිට 1කි.මි
මොරටුව සරසවියට මිටර 400
වැඩි විමසිම් සදහා අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Other
Features:
Lower
Address:
Katubadda.
Report this ad

Contact

  • 0714305670

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads