මුරැතලාව ආසන්නයේ වටිනා ඉඩමක්

For sale by Sell Fast | Kandy | SJI Advertising MEMBER31 Aug 12:16 pmKandy, Kandy

Rs 2,500,000

පේරාදෙණිය, අලදෙණිය, මුරැතලාව පාරට නුදුරින් පර්චස් 25 ක ඉඩම පර්චස් එකක් රැ 110000 බැගින් විකිණේ. ප්රාදේශීය සභාවේ සහ ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ ආයතනයේ අනුමැතිය ලබා ඇත.


Address:
Muruthalawa, Peradeniya
Land type:
Residential
Land size:
25.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0779500754

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Kandy | SJI Advertising

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad