මුල්‍ය උපදේශක

Posted by Celinco Insurance11 Nov 3:04 pmMaharagama, Colombo

# තනතුර: මුල්‍ය උපදේශක
==================

ඔබේ තෝරාගැනීම සෙලින්කෝ ලයිෆ් විය යුතේ ඇයි ?

🔵 ජිවිත රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ අංක 1 වසර 11ක් ජිවිත රක්ෂණයේ දැවැන්තයා ලෙසින් 2014 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව වෙලේදපොළ නායකත්වය .
🔵 අසීමිතව ඉහල අදායම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව ඔබේ දක්ෂතාවය හා කැපවීම මත ඔබටම ඔබේ ආදායම තීරණය කරගත හැකිවීම .
🔵 දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉහලම සම්මානයන්ට ලක්වීම. ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම රක්ෂණ සමගම වශයෙන් ද ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම රක්ෂණය වශයෙන් ද දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් සම්මාන රැසක්

ඔබ මෙවැනි සුදුසුකම් ඇති අයෙක්ද ?

# සුදුසුකම් :

🔵 උසස් පෙළ විෂයයන් 3ම සමත් වී තිබීම (විද්‍යා / ගණිත විෂයන් සදහා විෂයන් 2ක් සමත් වී තිබීම ප්‍රමාණවත්)
🔵 ගණිත විෂය ද ඇතුළු ව සාමාන්‍ය පෙළ විෂයයන් 6ක් සමත් ව තිබීම යුතු අතර සම්මාන සාමාර්ථ 2ක් ද හිමිකරගෙන තිබීම
🔵 පාසලේ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්වල නියලුනු උද්යෝගිමත් අයෙකු වීම .
🔵 නෑදෑ හිතමිතුරන්, අසල්වැසියන් හා සමාජයේ විවිධ ය සමග සුහදශීලි හොද මහජන සම්බන්තාධතාවක් ඇති අයෙකු වීම .
🔵 අලෙවි ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමකි.
🔵 වසර 1ක් පලපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.
🔵 මහරගම ,නුගේගොඩ ,කොට්ටාව , පිළියන්දල ,මාලබේ අවටින් විශේෂයි.

ඔබෙ රැකියාවකින් පහත සදහන් කරුණු අපේක්ෂා කරන්නේද ?

# ප්‍රතිලාභ:

🔵 ඉහල අදායමක් සමග ඉහල සමාජ මට්ටමක් , ඉතා ඉහල අදායමක් ලබමින් සමාජයේ හොද පිළිගැනීමක් ඇතිව ජීවත්වීමට ඔබට අවස්ථාවක් ලැබීම.
🔵 දේශීය හා විදේශීය පුහුණුව ඔබේ රැකියාවේ ඉහලටම යාම උදෙසා දේශීය වශයෙන් මෙන් ම විදේශීය වශයෙන් ද විශිෂ්ට පුහුණුවක් ලබාගැනීමට හැකිවීම
🔵 තෘප්තිය කාගෙත් ජීවිතවලට ආදරය රැකවරණය ගෙනෙන අතර ම ඔබේ හැකියාව හා දක්ෂතාවය ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකිවීම .
🔵 ඉහල දක්ෂතා ඇති පිරිසක් සමග වැඩ කිරීමට ලැබීම ඉතා දක්ෂ කණ්ඩායමක් සමග වැඩකරමින් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් හා මගපෙන්වීමට ඕස්සේ ඔබේ ජිවිතයේ ඉදිරි ගමන වේගවත් කරගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම
🔵 දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණවලට ද ඔබේ දක්ෂතාවය මත සහභාගිවීමට අවස්ථාවක්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0714500111

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad