මුදල් උපයන ගමන් ඉගෙන ගන්න

For sale by H.N.C. Perera 3 Oct 11:44 amMount Lavinia, Colombo

Rs 1,100

ප්‍රවීන පරිඝනක ගුරුවරයෙකු විසින් රචිත සිංහලෙන් ලියන ලද පැහැදිලි කිරීම් සහිත පරිඝනක Programming පොත මිලදී ගැනීමට ඇත. මෙම මගින් ඔබට තනිවම ඉගෙන ගැනීමට හැකි අතර Programms සාදා විකුනාගත හැක. මෙම ලේඛකයා විසින් ලියූ ජාවා පොතක්ද මිලදී ගැනීමට ඇත. අපොස සාපෙල හා උසස් පෙල පරිඝනක තාක්ෂණය හදාරන සිසුන්ට හා පරිඝනක තාක්ෂණය උගන්වන ගුරුවරුන්ට යෝග්‍යය. තැපැල් මාර්ගයෙන් පමණක් මෙම පිටු 650ක පොත ලබා ගැනීම සඳහා Easy Cash මගින් රුපියල් 1100/=ක් (තැපැල් ගාස්තු ඇතුලත්ව) ඒවා නම,ලිපිනය SMS කරන්න .


Report this ad

Contact

  • 0112710891

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads