මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී

Posted by ikman Careers MEMBER 6 Sep 11:47 amColombo 2, Colombo

රැකියා අවස්ථා - මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී (Collection Agents) තනතුර

ikman.lk යනු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වෙළඳපොළ වන අතර එහිදී බොහෝ දේ විකිණීමේ හා මිලදීගැනීමේ හැකියාව පවතී. මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ තුළ මෙම වෙබ් අඩවිය අතිශයින් ජනප්‍රිය වී ඇති අතර දිනකට 300,000 පමණ ඊට පිවිසෙති. ikman.lk හි පහත සඳහන් තනතුර සඳහා උද්යෝගීමත් හා කාර්යක්ෂම පුද්ගලයන් වෙතින් අයදුම්පත් කැඳවේ.

මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරීන් (Collection Agents)

සුදුසුකම්:

 සමාන තනතුරක අවම වශයෙන් වසර 1 ක පළපුරුද්ද
 යතුරුපැදියක් සහ වලංගු යතුරුපැදි බලපත්‍රයක් තිබීම
 විශිෂ්ට පාරිභෝගික සම්බන්ධතා හැකියාව

මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කරුණාකර ඔබ අයදුම් කරන

තනතුර ඊමේල් ලිපියේ විෂය සඳහන් කරන කොටසේ සඳහන් කරමින් ikman.lk වෙත ඔබගේ අයදුම්පත් යොමුකරන්න. නැතිනම් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පස්වරු 2.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය තුළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා අංක 525, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 යන ස්ථානයේ පිහිටි අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
ikman Careers

The Best Place to Work


Share this ad