මත්සයන්

For sale by isuru30 Oct 10:49 amKalutara, Kalutara

Rs 5,000

අගල් 16 පමණ ගුරාමි දෙදෙනෙක් සහ අගල් 7ක් පමණ වන ගුරමි දෙදෙනෙක් (නිරෝගි) ඉතා වසිදායක මිලකට විකිනීමට ඇත
මත්සයන් සිව් දෙනාම රුපියල් 5000 ක මුදලකට දෙනු ලැබේ...


Type of animal:
Fish
Report this ad

Contact

  • 0719605433

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad