මොටර් බයිසිකල් මිලදී ගනු ලැබේ

Wanted by suranga 5 Sep 4:00 pmKurunegala, Kurunegala


ෆිනෑන්ස් ගෙවාගෙන යාමට අපහසු මොටර් බයිසිකල් හා ත්‍රී රොද රථ මිලදී ගනු ලැබේ..නැති නම් ව්කුණා දීමට බාර ගනු ලැබේ ...වැඩි විස්තර සදහා අප අමතන්න...

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0774506051

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad