මෝටර් රථවාහන අමතර කොටස්

For sale by S Rathnayake Motors MEMBER 6 Oct 11:14 amNittambuwa, Gampaha

Rs 4,500,000

Negotiable


ප්‍රාදේශීය වෙළෙද මහතුන් සදහා .....................
ඔරිජිනල් මෝටර් රථවාහන අමතර කොටස් අඩුම මිලට ඔබට අපෙන් ලබාගත හැක.
මුළු තොගයම ගන්නවානම් රු :- 45 00 000/= වෙනවා .තව ගනම් අඩුකරලා දෙන්න පුළුවන්.

අදම විමසන්න.


Condition:
New
Item type:
Auto part
Report this ad
Get fast delivery with Buy Now!

Contact

  • 0724099629

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Get fast delivery with Buy Now!
How Buy Now Works:
  • Click on Buy Now and enter your details

  • ikman.lk will deliver the item to your doorstep

  • If you are satisfied, you buy the item.


Visit member's page
S Rathnayake Motors

Automotive Solutions


Share this ad

More ads from S Rathnayake Motors