මෝටර් රථ කුලියට දීම | RENT A CAR

For sale by Premier Travels Rent-a-Car MEMBER30 Nov 11:08 amKalutara, Kalutara

Rs 2,000

Premier Travels Rent A Car Kalutara Sri Lanka

☆ ඔබේ ගමන් පහසුවට අපෙන් a/c කාර් එකක්.
☆ ඔබේම වාහනක සේ ගමනක් යන්න
☆ අප දීර්ග කාලීන පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනා ගත් කලුතර නගරයේ අංක 1 ඒ වාහන කුලියට සැපයීමේ ආයතනයි.
☆ හොදම තත්වයේ වාහන සමගින් සාදාරන කුලියට අඛණ්ඩ සේවාව.

> වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.
> අපගේ face book පිටුවට පිවිසෙන්න
👉 https://www.facebook.com/PremierTravelsTours/?fref=ts


Service type:
Car Rentals
Report this ad

Contact

  • 0772856456
  • 0713364249

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Premier Travels Rent-a-Car

Travel and Car Rental Services


Share this ad

More ads from Premier Travels Rent-a-Car