මංගල සේවා - Match Making Service

For sale by උපාලි විජේසුරිය14 Oct 6:57 pmGampaha, Gampaha


උපාලි මංගල සේවය
දෙමාපියනි,
ඔබේ දරුවන්ගේ අනාගත සහකරු හෝ සහකාරිය ගෞරවණීය ලෙස සොයා ගැනීම සඳහා,
අමතන්න :
හමුවන්න : උපාලි විජෙසුරිය,
නො: 60, පතඟිගොඩැල්ල පාර,
හල්පෙ,
කටාන
ඊමේල් :

විස්තර සඳහා පින්තූරය බලන්න


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0715961001
  • 0312241276

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads