මලයාසියාවේ වැටුප් සහිත හෝටල් පාඨමාලාවක්

For sale by Amila Sandaruwan14 Oct 9:54 amKurunegala, Kurunegala

Rs 520,000

අඩුම පිරිවෙයකින් වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් සොයන ඔබට මෙන්න මහගු අවස්ථාවක් Maryland අපෙන්..

අදම ලියාපදිංචිවි ඔබෙ අරමුන ජයගන්න ....


Report this ad

Contact

  • 0702226443

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad