මිට්සුබිෂි ck2 දොර

For sale by tharanga22 Oct 3:02 pmEmbilipitiya, Ratnapura

Rs 12,000

Orginal plent..full option dora..dora motaraya naha..wena adu paduwak na..dora waesarayat tiyenawa dennam..

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0712600600

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads