මීරිගම නගරාසන්න ඉඩම

For sale by රෝහණ28 Sep 2:15 pmMirigama, Gampaha

Rs 2,200,000

Negotiable


මීරිගම, වේවැල්දෙනිය මාර්ගයේ, මිල්ලවල, බ්‍රහ්මනවත්ත පර්චස් 42ක තැනිතලා ඉඩම. පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි. විදුලිය සහ ළිං ජලය ඇත. අඩි 20ක මාර්ගයට යාබදව පිහිටා ඇත. කොළඹ නුවර මහා මාර්ගයට කි.මි. 2ක දුරකි. මීරිගම නගරයට කි.මි. 5කි. වරකාපොල සහ නිට්ටඹුව නගර සෙසු අසන්න නගර ය. පොල් සහ වෙනත් පලතුරු ශාක සහිත ය. යහපත් වටපිටාවක් සහිත ය. ලක්ෂ 2200000කි.


Address:
මීරිගම
Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
42.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0729241524

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad