මීගොඩින් ඉඩමක් බදු දීමට

For rent by Gihan 8 Sep 10:16 amHanwella, Colombo

Rs 15,000 /year

Negotiable


පර්චස් 32 ක හිස් ඉඩමක් බදු දීමට. මීගොඩ ආටිගල පාරෙන්. හයිලෙවල් ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 350 - 400 ක පමණ දුරින්. ලී වැඩ පොලක් / ගබඩාවක් / ගල් වැලි වැනි ව්‍යාපාරයක් සඳහා සුදුසුයි. මාසිකව රු 15000/=

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
Atigala Road, Meegoda
Land type:
Commercial
Land size:
32.0 Perches
Report this ad

Contact

  • 0778665814
  • 0772958078

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad