මී මැසි පෙට්ටි

For sale by Prabath22 Nov 6:37 pmHomagama, Colombo

Rs 7,000

භාවිතා කරන ලද මී මැසි පෙට්ටි කීපයක් සහ දුම් ගැසීමේ උපකරණයක්, පැණි වෙන් කිරීමේ යන්ත්රයක් (මී වද වලට හානි නොවේ) විකිණීමට අැත. හොඳ තත්වයෙන් අැත.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0716331334
  • 0766280991

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads