මී මැසි පාලනය ඔබේ වගා බිමටත්

For sale by Green Agro Farm-Kandy MEMBER17 Oct 4:26 pmColombo 1, Colombo

Rs 5,500

මී මැසි පාලනය ඔබේ වගා බිමටත්

ඔබගේ වගා බිමේ හෝ ගෙවත්තේ සාරවත් බව මෙන්ම අස්වැනන්ද වැඩි කර ගත හැකි වඩාත් සාර්ථකම මාර්ගයකි.
එසේම මී පැණි අලෙවියට මෙන්ම ඔබගේ ප්‍රයෝජනය සදහාද වටිනා ඖෂදිය ඔසුවක් මෙන්ම ආහාරයකි.
වගා බිමේ පරාගන ක්‍රියාවලිය මී මැසි පාලනය තුලින් වඩාත් සාර්ථකව සිදුවීම තුලින් ඔබගේ අස්වනු වැඩි කරගත හැකිවේ. මී මැසි පාලනය තුලින් ඔබගේ ගෙමිදුලට මනා සුන්දරත්වයක්ද ලගා වනු ඇත.
කාබනික වගාවට ඇල්මක් දක්වන ඔබත් ඔබගේ ගෙවත්ත , වගා බිම මී මැසි පාලනය තුලින්ද වඩාත් සාර්ථක කර ගන්න.
Green Agro Farm- Gannoruwa,Kandy


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0702020209

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


Share this ad