මිහිසරු කාබනික පොහොර

For sale by Ortus Holdings Pvt Ltd VERIFIED22 Jan 10:45 amKegalle, Kegalle

Rs 135

Negotiable


වස විස නැති වගාවක් සඳහා - මිහිසරු කොම්පෝස්ට් පොහොර

ඔබට අවශ්‍ය කොම්පෝස්ට් පොහොර දැන් ( 5kg , 10kg , 20kg , 50kg ) අපගෙන් ලබාගත හැක.
වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0768294885
  • 0703855385

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Ortus Holdings Pvt Ltd

Best Services Provided


Share this ad