මහරගම නගරයෙන් අගනා ව්‍යාපාරික ස්ථානයක්

For sale by Sell fast | Rusara Creations MEMBER10 Nov 11:03 amMaharagama, Colombo

Rs 2,900,000

Negotiable


මහරගම නගරයෙන් ,119 මහරගම දෙහිවල බස් මාර්ගයටත් 341 මහරගම පිළියන්දල බස් මාර්ගයටත් මුහුණලා පිහිටි අගනා ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිනීමට තිබේ


Property type:
Shop
Address:
Maharagama
Size:
100 sqft
Report this ad

Contact

  • 0713634635

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell fast | Rusara Creations

Authorized ikman.lk agent in Piliyandala


Share this ad