මහර කඩවතින් අගනා ඉඩමක්

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER10 Sep 4:32 pmKadawatha, Gampaha

Rs 2,700,000

නුවර පාරේ සිට 900m .සියලු නාගරික පහසුකම් ජලය, විදුලිය, පුලුල් පිවිසුම් මාර්ග, පදිංචියට වඩාත් සුදුසු පරිසරය. පිරිසිදු ඔප්පු

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
148/3 කිරිමැටියාගාර, මහර ,කඩවත
Land type:
Residential
Land size:
10.3 perches
Report this ad

Contact

  • 0773672450

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad

More ads from Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama